Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, το κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας ένας διαδικτυακός τόπος όταν τον επισκέπτεστε. Οι πληροφορίες από τα cookies μπορεί να αφορούν ενδεικτικά τις προτιμήσεις σας ή τη συσκευή σας κ.λπ. και χρησιμοποιούνται κυρίως για να λειτουργήσει η Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις προσδοκίες σας. Με βάση τις πληροφορίες από τα cookies δεν είναι απαραίτητο ότι μπορείτε πάντα να ταυτοποιηθείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να ανατρέξετε στον διαδικτυακό τόπο https://www.allaboutcookies.org. 

 

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε στο Huawei Online Store και για ποιον σκοπό; 


Κάποια από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι υποχρεωτικά (δείτε κατωτέρω την κατηγορία «απολύτως απαραίτητα cookies») για τις βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας, προκειμένου αυτή να λειτουργήσει αποτελεσματικά και δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Ενώ τα υπόλοιπα cookies (εκτός των «απολύτως απαραίτητων cookies») είναι προαιρετικά, δεν ενεργοποιούνται αυτόματα και χρησιμοποιούνται μόνο με την παροχή της συγκατάθεσή σας. Μέσω του πίνακα διαχείρισης των cookies  μπορείτε να επιλέξετε ποιων από τα μη απολύτως απαραίτητα cookies θα επιτρέψετε τη χρήση και να μεταβάλλετε οποτεδήποτε τις επιλογές σας.

Περαιτέρω τα cookies που χρησιμοποιούμε ανάλογα με τον χρόνο διατήρησης αυτών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  α. τα προσωρινά cookies (Session cookies ) τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα μας και β. τα μόνιμα cookies (Persistent cookies) τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του περιηγητή/browser σας. Κατωτέρω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ποια cookies είναι προσωρινά και ποια μόνιμα και τον χρόνο τήρησής τους.

Επίσης, τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι είτε δικά μας (first-party cookies) είτε τρίτων μερών (third-party cookies). Για τα  cookies τρίτων μερών υπάρχει αναλυτικότερη πληροφόρηση κατωτέρω.

Ειδικότερα, τα cookies που χρησιμοποιούμε μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες με βάση τον σκοπό αυτών: